erweiterten Stammbaum schließen
1. Generation 2. Generation 3. Generation 4. Generation 5. Generation
Olegro Katrin Noblesse
Olegro Katrin Never Stop
Olegro Katrin Niagara
Crimson Devil Epocha
Zholesk Pinokolada
Zholesk Dzhoker
 • Zholesk Dzhoker
 • 08.02.2004
 • RKF
 • Kostenlos registrieren
 • Chinesischer Schopfhund
Zholesk Principi Olegro Katrin
Elenline Only Star
Enigmatyczny Excentryk Polot
Shagane Elenline
Czako Interchart
 • Czako Interchart
 • 15.01.2002
 • PKR.IX
 • Kostenlos registrieren
 • Chinesischer Schopfhund
Sasquehanna Petarda
Zholesk Rebus
 • Zholesk Rebus
 • 15.04.2006
 • Kostenlos registrieren
 • Chinesischer Schopfhund
Sleek Slim Pet-baby Passiya
Ken Feng Fu-pi-fu
Mona Lisa Zikkurat
Zholesk Dzhoker
Zholesk Raiskaya Ptichka
Angelochek Ummi
Only You